http://www.visitorsdetails.com
 

Apie advokatų kontorą 

Advokatų kontora "G. Paltanavičius ir partneriai" įsteigta 2010 metais. Ji įsikūrusi Vilniuje, Šiaurės miestelio rajone. Šioje kontoroje pastoviai dirba advokatas Gintautas Paltanavičius. Esant poreikiui, vykdome klientų užsakymus kartu su kitais advokatais, taip pat auditoriais ar kitų sričių specialistais.

Pagrindinė specializacija - smulkaus ir vidutinio verslo teisinių problemų sprendimas, įmonių teisinis aptarnavimas, reorganizavimas, pertvarkymas. 

Veiklos teritorija. Mūsų kontora įsikūrusi Vilniuje, Šiaurės miestelio rajone.Taip jau susiklostė, kad daugelis advokatų kontorų įsikūrę Vilniuje, o kvalifikuotų verslo teisės advokatų poreikis juntamas ir kituose Lietuvos miestuose bei rajonuose. Tačiau šiuolaikinių komunikacijų laikais atstumas nėra kliūtis bendradarbiavimui. Mūsų advokatų kontora dirba su Vilniaus ir kitų miestų bei rajonų įmonėmis. Jūsų teisines problemas ir bendradarbiavimo sąlygas galime aptarti telefonu, o elektroniniu paštu galime sudaryti teisinių paslaugų sutartį bei perduoti parengtus dokumentus. 

Misija ir tikslai 

Siekdami suklestėti ir pranokti konkurentus šiandienėje verslo aplinkoje, privalote susitelkti į savo pagrindinį verslą, o teisines problemas patikėti profesionalams. 

Jei turite teisinių problemų, mūsų kontoros advokatas jas profesionaliai išnagrinės ir išspręs greitai bei su minimaliomis sąnaudomis. 
 
Taip pat siūlome nebrangų Jūsų įmonės teisinį aptarnavimą, kuris padės išvengti juridinių problemų. 

Dirbame kaip sau. Mūsų teisinės pagalbos tikslas - ne kokį nors raštą surašyti, o Jūsų problemą realiai išspręsti.

Kodėl verta rinktis mus ?

Didelė advokato patirtis verslo, civilinės, komercinės, įmonių teisės srityse. 

Neskirstome klientų į didelius ir mažus, į svarbius ir mažiau svarbius. Kiekvienas klientas mums yra vertingas, gerbiamas ir laukiamas. Atsižvelgiame ir įvertiname kiekvieno kliento konkrečią situaciją, individualius poreikius ir pageidavimus. 

Geras paslaugų kokybės ir kainos santykis. Kainas deriname, įvertindami darbų sudėtingumą ir apimtis. Pastoviems klientams taikome dideles nuolaidas. 

Advokato profesinė veikla apdrausta profesinės civilinės atsakomybės draudimu, kas suteikia geriausią garantiją dėl galimų nuostolių kompensavimo.
Verslo teisės naujienos


Informacija apie pasikeitimus įmonių teisėje


Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo dydžio nustatymas eurais

Įsigalioję Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymas ir atitinkamas Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimas numato prievolę bendrovėms pakeisti akcijų nominalią vertę ir įstatinio kapitalo dydį nustatyti eurais.Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turės būti ne mažesnis kaip 2,5 tūkstančio eurų, o akcinės bendrovės įstatinis kapitalas - ne mažesnis kaip 40 tūkstančių eurų.

Siekiant pakeisti įmonės akcijų nominalią vertę bei įstatinio kapitalo dydį (išreiškiant juos eurais), turi būti priimtas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas pakeisti įstatus, įstatinį kapitalą ir akcijų nominalią vertę. Nominali vienos akcijos vertė eurais turi būti apskaičiuojama vadovaujantis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis. 

Bendrovės akcijų pardavimo sandoriai

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusiais CK ir ABĮ pakeitimais numatyta, kad notarine forma turi būti sudaromi šie akcijų pardavimo sandoriai: (i) parduodant 25 proc. ar daugiau uždarosios akcines bendrovės akcijų ir (arba) (ii) kai uždarosios akcinės bendrovės akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip EUR 14 500 (LTL 50 000). 

Norint pasinaudoti įstatymo nustatyta išimtimi, uždarosios akcinės bendrovės akcijas taip pat reikės registruoti AB Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume. Bendrovė, kuri yra išleidusi materialias akcijas ar akcijų sertifikatus, išimtimi iš reikalavimo sandorius sudaryti notarine forma pasinaudoti negalės.

Bendrovės akcijų pasirašymo sutartys

Vadovaujantis nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu ABĮ 44 straipsnio 2 dalies pakeitimu, bendrovėms (uždarosioms akcinėms bendrovėms ir akcinėms bendrovėms) įstatinį kapitalą didinant, išleidžiant naujas akcijas ir visą ar dalį akcijų emisijos kainos apmokant nepiniginiu įnašu – nekilnojamuoju turtu, akcijų pasirašymo sutartys turės būti sudaromos notarine forma. 

Visais kitais atvejais akcijų emisijos kainą apmokant kitu, nei nekilnojamasis turtas, nepiniginiu įnašu ar apmokant piniginiu įnašu, akcijų pasirašymo sutartims bus taikomas ligšiolinis paprastos rašytinės formos reikalavimas.


Advokato pagalba dėl akcijų

Mūsų kontoros advokatas Vilniuje gali greitai ir profesionaliai parengti Jūsų bendrovės įstatų ir įstatinio kapitalo dydžio keitimo, akcijų pardavimo ar akcijų pasirašymo dokumentus, Vilniuje atstovauti pas notarą ir VĮ registrų centre.

SVARBI INFORMACIJA. Pakeisti įmonės įstatai turi būti pateikti juridinių asmenų registrui iki 2016 m. gruodžio 31 d.